Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil náš spoluobčan Jozef Kadič vo veku nedožitých 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 12. júna 2018 o 15:00 hod. v kostole a po svätej omši na miestnom cintoríne v Rohove. Česť jeho pamiatke!