fbpx

22. augusta – zber plastov po novom!

22. augusta 2018 prebehne v našej obci posledný raz zber plastov do žltých vriec na viacnásobné použitie. Vrecia už nebudú vrátené naspäť a nasledujúci mesiac (september) už  sa budú plasty odovzdávať v jednorazových (tiež žltých) vreciach. Obec dostala od TS Senica do konca roku 2018 celkovo 830 vriec.  Tie boli rozdelené pre jednotlivé domácnosti podľa počtu ich členov (t.j. domácnosť s väčším počtom členov získa aj väčší počet vriec). Každá domácnosť si môže jednorazové vrecia od pondelka 27. augusta 2018 prísť bezplatne vyzdvihnúť na obecný úrad (proti podpisu).


22 augusta 2018 prebehne v našej obci posledný raz zber plastov do žltých vriec na viacnásobné použitie. Vrecia už nebudú vrátené naspäť a nasledujúci mesiac (september) už  sa budú plasty odovzdávať v jednorazových tiež žltých vreciach. Obec dostala od Technických služieb Senica do konca roku 2018 celkovo 830 vriec.  Tie boli rozdelené pre jednotlivé domácnosti podľa počtu ich členov (domácnosť s väčším počtom členov získa aj väčší počet vriec) Každá domácnosť si môže jednorazové vrecia od pondelka 27 augusta 2018 prísť bezplatne vyzdvihnúť na obecný úrad (proti podpisu).