Nová verejná vyhláška

Na internetovej stránke obce bola zverejnená nová verejná vyhláška.