Author: ourohov

Zápis detí do MŠ

Organizačné pokyny pre rodičov k zápisu detí do MŠ Z dôvodu prerušenia prevádzky a prijatých opatrení k zamedzeniu šírenia sa respiračného ochorenia COVID...

Rekonštrukcia KD

31. marca 2020 bola oficiálne ukončená rekonštrukcia KD v Rohove podaním žiadosti na PPA. Obec zverejňuje dokumentáciu, ktorá bola na...