fbpx

Ochrana lesov pred požiarmi

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne...

Rekultivácia mokrade

V miestnej časti obce “Močarina pod Jakovičom” boli v minulých týždňoch v rámci projektu rekultivácie mokradí uskutočnené práce súvisiace s...