Rekultivácia mokrade

V miestnej časti obce “Močarina pod Jakovičom” boli v minulých týždňoch v rámci projektu rekultivácie mokradí uskutočnené práce súvisiace s...