Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky. Názov zákazky: Rekonštrukcia verejného priestranstva pri OU Rohov.

Rybecký bazár

Dňa 12.10.2019 od 14,00 sa uskutoční Rybecký Bazár v Kultúrnom dome v Rybkách. Občania majú možnosť predať zachovalé oblečenie –...

Zasadnutie OZ

V sobotu 14. septembra 2019 o 19:15 hod. sa uskutoční v Kaviarni Rohováčik zasadnutie OZ  s nasledovným programom: Úvod, otvorenie...

Upozornenie pre seniorov

Polícia v uplynulých jarných mesiacoch zaznamenala podnet týkajúci sa podozrenia z páchania podvodov na senioroch.  Spočíva v tom, že doposiaľ...

Očkovanie a čipovanie psov

Dňa 24. mája 2019 sa pred obecným úradom uskutoční očkovanie psov proti besnote a ich čipovanie.  Čipovanie stojí 20€ a...