Zmena otváracích hodín pošty

Slovenská pošta oznamuje občanom, že od 01. 02. 2020 nastávajú zmeny v otváracích hodinách pošty v našej obci: Pondelok, štvrtok,...

Sadenie stromčekov

Naša obec  získala  z Programu obnovy dediny dotáciu vo výške 5000€, určenú na vybudovanie remízky a aleje na časti biokoridorov v...