Odvoz textilu

Podľa posledných informácíí od spoločnosti zabezpečujúcej odvoz textilu zo zbernej nádoby pri pošte, bude nádoba vyprázdnená 16. augusta 2018

Využívanie zberného dvora

Obec Rohov poskytuje pri kultúrnom dome pre svojich občanov tri veľkoobjemové kontajnery: kontajner pre drobný stavebný odpad  – drobný stavebný...

Zber komunálneho odpadu

Najbližší zber komunálneho odpadu sa uskutoční dňa 15. januára 2018 (dvojtýždňový), nasledujúci zber prebehne 29. januára 2018 (dvojtýždňový aj mesačný)