Verejná vyhláška

Obec Rohov zverejňuje: Oznámenie o začatí stavebného konania . Verejná vyhláška bola vyvesená dňa 20. februára 2017