Zasadnutie OZ

Dňa 9. októbra 2018 (utorok) sa o 17:00 hod. v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom: Program Otvorenie zasadnutia. Schválenie programu rokovania...

Zasadnutie OZ 28. júna 2018

Dňa 28. júna 2018 o 19:00 hod. sa v kaviarni Rhováčik uskutoční zasadnutie OZ. Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Schválenie programu rokovania 3. Voľba...

Zasadnutie OZ

V stredu 27. septembra 2017 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

sa uskutoční dňa 3.5.2017 v kultúrnom dome o 018:00 hod. Program Otvorenie Voľba komisií Kontrola uznesení Úprava rozpočtu obce Schvaľovanie prevádzkových poriadkov Schvaľovanie zmlúv...