fbpx

Za Karol a Anna Balážikoví a starých rodičov z oboch strán

Za Karol a Anna Balážikoví a starých rodičov z oboch strán

Date: 21. apríla 2019
Úmysly omší