fbpx

Za posvätenie rodiny a odprosenie za zmier

Za posvätenie rodiny a odprosenie za zmier

Date: 14. júna 2019
Úmysly omší