fbpx

Za rodičov Karola a Máriu Ravasových a starých rodičov

Za rodičov Karola a Máriu Ravasových a starých rodičov

Date: 26. mája 2019
Úmysly omší