Farské oznamy

Upratovanie kostola : na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Blažekovú Kláru a Blažekovú Martinu. Ďakujem za službu.


Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Kvaltínovú Magdalénu a Blanárikovú Martu. Ďakujem za službu.

 • Vo štvrtok máme slávnosť sv. slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda. Sv. omše ako v nedeľu.
 • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy pred sv. omšou. Zvlášť pozývam mládež a školákov na sv. spoveď pred prázdninami.
 • V piatok po sv. omši bude pobožnosť k Srdcu Ježišovmu.

Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie kostola pani Polákovú Máriu a Mikulovú Anežku.

 • Dnes je po sv. omši zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Pán Boh zaplať za milodary.
 • V tomto týždni v piatok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.

Upratovanie kostola: na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Šebestovú Klotildu a Blažekovú Gabrielu. Ďakujem za službu.

 • Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Kúrenie v kostole v Rybkách…

Upratovanie v kostole : na budúci týžden prosím o upratovanie v kostole pani Potúčkovú Janu a Škojcovú Lubu. Dakujem za službu.
Pán života a smrti si povolal do večnosti nášho farníka pána Jozefa Kadiča. Rekviem a následne pohrebné obrady budú v utorok o 15:00 hod. Odpočinutie večné daj mu Pane….


Upratovanie kostola: Na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Chudjakovú Annu a Tokošovú Oľgu. Ďakujem za službu.

 • V tomto týždni máme slávnosť Božského Srdca Ježišovho.
 • Sv. omša v Rohove o 17:00 a v Rybkách o 18:00 hod.
 • Pri recitovani modlitby – Najmilší Ježišu… môžeme získať plnomocné odpustky.
 • Po sv. omši – odprosujúca pobožnosť.

Upratovanie kostola : na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole pani Ravasovú Ľudmilu a p. Ravasovú Katarínu. Ďakujem za službu.

 • V tomto týždni vo štvrtok máme prikázaný sviatok – slávnosť Božieho Tela a Krvi. Sv. omše – o 17:00 v Rohove a o 18:00 v Rybkách.
 • Procesiu Božieho Tela budeme mať v nedeľu po sv. omši. Prosím farníkov, aby pripravili Všetko na dôstojnú oslavu Eucharistického Krista.
 • Ďakujem rodičom a všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojnú oslavu Prvého sv. prijímania našich detí. Zvlášť za výzdobu kostola. Vďaka patrí rehoľným sestrám sv. Kríža z Cerovej –sr. Františke, sr. Školastike a sr. Erike. Vďaka za obetu.
 • Prvý piatok v mesiaci – spovedať budem vždy pred sv. omšou.

Upratovanie kostola : na budúcu sobotu pripravia kostol k slávnosti Prvého svätého prijímania rodičia detí. Ďakujem za službu.

 • Spovedať rodičov a krstných rodičov a starých rodičov prvoprijimajúcich detí budem v utorok pred sv. omšou. Predtým o 17:00 hodine budem mať stretnutie na fare s rodičmi detí.
 • Pozývam všetkých farníkov v nedeľu na slávnosť Prvého sv. Prijímania našich detí.
 • Nedeľou Ducha svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína obdobie cez rok v zelenej farbe. Modlíme sa Anjel Pána…

Upratovanie kostola : na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole pani Markovičovú Luciu a Dubcovú Ivetu. Ďakujem za službu.

 • Dnes po sv. omši je zbierka na naše katolícke masmédia – TV LUX a rádio LUMEN. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať po rokoch prvé sv. prijímanie v Rybkách. Rodičov a starých rodičov budem spovedať v pondelok a štvrtok pred sv. omšou. Všetci farníci ste pozvaní na túto milú slávnosť. Miesta je dosť.
 • V piatok o 16:00 hod. budem spovedať prvoprijimajúce deti a potom s rehoľnými sestrami bude nácvik na nedeľu.
 • Na budúcu nedeľu máme Slávnosť Ducha Svätého – Turíce. Po sv. omši bude svätodušná farská ofera. Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola : na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole p. Ravasovú Máriu a Krátku Máriu. Ďakujem za službu.

 • Na budúcu nedeľu budeme mať po sv. omši zbierku na katolícke masmédia – Rádio LUMEN a TV LUX. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Brigáda na farskej záhrade – upratovanie fary.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok NANEBOVSTÚPENIA PÁNA. Sv. omše v Rohove o 17:00 hod. a v Rybkách o 18:00 hod.

Upratovanie v kostole : na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole p. Šimadlovú Dášu a Jankovičovú Oľgu.

 • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy pred sv. omšou.
 • V piatok po sv. omši budeme mať pobožnosť k Srdcu Ježišovmu.
 • Pán Boh zaplať za milodary z Nedele Dobrého pastiera pre našich bohoslovcov.
 • V mesiaci máj budeme mať vždy pred sv. omšou májovú pobožnosť.

Upratovanie kostola –  na budúcu sobotu 28.4.2018 prosím o upratovanie v kostole pani Kadičovú Margitu a Ivánkovú Ľudmilu. Ďakujem za službu.


Upratovanie kostola – na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole pani Krúpovú Emíliu a Pálkovú Otíliu. Ďakujem za službu.

 • Budúca nedeľa sa volá aj Nedeľa Dobrého Pastiera. V túto nedeľu sa konajú osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania. V tento deň budeme mať po sv. omši zbierku pre našich seminaristov.

 


 • Na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole pani Grófovú Katku a Ravasovú Ľudmilu. Ďakujem za službu

 • Upratovanie kostola : na budúcu sobotu 14. apríla 2018 prosím o upratovanie v kostole p. Rakúsovú Elenu a Ravasovú Marcelu. Ďakujem za službu.
 • V tomto týždni v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Po sv. omši bude pobožnosť k Srdcu Ježišovmu.
 • Na budúcu nedeľu pozývam všetkých farníkov na púť k Jubilejnému Krížu. Sv. omša bude o 15:00 hod. Celebrovať ju bude dp. Štefan Smetana, novokňaz a rodák zo Skalice.

 • Na Veľký Piatok a Bielu sobotu je pri Božom hrobe zbierka na Jeruzalem a Udržiavanie Božieho hrobu. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Na Veľkonočnú nedeľu budeme mať po sv. omši výročnú Veľkonočnú oferu. Pán Boh zaplať za milodar.
 • Na nedeľu Zmŕtvychvstania Pána budem po sv. omši požehnávať pokrm. Môžete si priniesť na požehnanie.

Vdp. Rudolf Pavlík, farár