Farské oznamy

  • Upratovanie kostola – na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole pani Krúpovú Emíliu a Pálkovú Otíliu. Ďakujem za službu.
  • Budúca nedeľa sa volá aj Nedeľa Dobrého Pastiera. V túto nedeľu sa konajú osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania. V tento deň budeme mať po sv. omši zbierku pre našich seminaristov.

  • Na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole pani Grófovú Katku a Ravasovú Ľudmilu. Ďakujem za službu

  • Upratovanie kostola : na budúcu sobotu 14. apríla 2018 prosím o upratovanie v kostole p. Rakúsovú Elenu a Ravasovú Marcelu. Ďakujem za službu.
  • V tomto týždni v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Po sv. omši bude pobožnosť k Srdcu Ježišovmu.
  • Na budúcu nedeľu pozývam všetkých farníkov na púť k Jubilejnému Krížu. Sv. omša bude o 15:00 hod. Celebrovať ju bude dp. Štefan Smetana, novokňaz a rodák zo Skalice.

  • Na Veľký Piatok a Bielu sobotu je pri Božom hrobe zbierka na Jeruzalem a Udržiavanie Božieho hrobu. Pán Boh zaplať za milodary.
  • Na Veľkonočnú nedeľu budeme mať po sv. omši výročnú Veľkonočnú oferu. Pán Boh zaplať za milodar.
  • Na nedeľu Zmŕtvychvstania Pána budem po sv. omši požehnávať pokrm. Môžete si priniesť na požehnanie.

Vdp. Rudolf Pavlík, farár