Farské oznamy


Upratovanie v kostole: na budúci týždeň prosím pani Šebestovú Klotildu a Blažekovú Gabrielu. Ďakujem za službu.

 • Nahláste na sv. spoveď chorých, nevládnych a prestárlych. Prídem vo štvrtok – Rybky pred sv. omšou.; v piatok Rohov pred sv. omšou.
 • Zbierka na charitu .

Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie kostola pani Potúčkovú Janu a Škojcovú Ľubu. Ďakujem za službu.

 • Na budúci týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy pred sv. omšou. V piatok po sv. omši budeme mať pobožnosť k Srdcu Ježišovmu.
 • V sobotu máme slávnosť a prikázaný sviatok Nepoškvrnené Počatie Panny Márie.
 • V našej farnosti bude predvianočná sv. spoveď v sobotu 15.12.2018 o 15:00 hod.

Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie kostola pani Ravasovú Ľudmilu a Ravasovú Katarínu. Ďakujem za službu.

 • Dnes po sv. omši máme hodovú farskú oferu.
 • Na budúcu nedeľu začíname Nový cirkevný rok. Začína sa adventné obdobie – čas prípravy na Narodenie Pána. Je to čas radostného a nábožného očakávania. Pri sv. omši budem požehnávať adventné vence a sviece. Prineste si ich so sebou na sv. omšu.
 • Na budúcu adventnú nedeľu bude po sv. omši adventná zbierka na charitu. K radosti patri aj zdieľanie s inými. Obetou sa rozdelíme s chudobnými. Ďakujem za obetu a štedrosť.

Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie pani Chudjakovú Annu  a Tokošovú Oľgu. Ďakujem za službu.

 • Na budúcu nedeľu máme slávnosť patrónky našej farnosti – sv. Kataríny Alexandrijskej. Hodová sv. omša o 10:30 hod. Po sv. omši bude výročná hodová ofera.
 •  V utorok pozývam seniorov – dôchodcov na stretnutie a prednášku o bezpečnosti seniorov. Rybky o 10:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Rohov o 13:30 v kavarni Rohováčik. Účasť povinná!!!
 •  V stredu náš otec Arcibiskup bude sláviť slávnostnou sv. omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny  Márie v Šaštíne svoje životné jubileum – 60 rokov. Všetci sme pozvaní na túto slávnosť.

Upratovanie v kostole :na budúci týždeň prosím pani Markovičovú Luciu a Dubcovú Evu. Ďakujem za službu.

 • Dnes po sv. omši máme tradičnú svätomartinskú zbierku. PBZ!

Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Ravasovú Máriu a Krátku Máriu. Ďakujem za službu.


Upratovanie v kostole: na budúci týždeň prosím o upratovanie kostola pani Šimandlovú Dášu a Jankovičovú Oľgu. Ďakujem za službu.

 • V tomto týždni máme slávnosť Všetkých svätých. Sv. omše ako v nedeľu. Po sv. omši budeme mať pobožnosť za zosnulých.
 • V piatok je spomienka na všetkých verných zosnulých. Plnomocné odpustky…
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci. Nie je dovolená votívna sv. omša. Spovedať budem vždy pred sv. omšou.
 • Zbierka na misie

Upratovanie v kostole: na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole p. Kadičovú Margitu a Ivánkovú Ľudmilu. Ďakujem za službu.

 • Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa zaslúžili o vymaľovanie a obnovu nášho kostolíka v Rybkách. Nech im Pán odplatí životom večným.

Upratovanie v kostole: na budúci táýždeň prosím o upratovanie v kostole pani Krúpovú Emíliu a Pálkovú Otíliu. Ďakujem za službu.

 • Budúca nedeľa je MISIJNÁ NEDEĽA. Po sv. omši budeme mať zbierku na misie, na pomoc pre misionárov a budovanie Kristovho kráľovstva v misiách. Ďakujem za milodary!
 • RYBKY – V tomto týždni by sa malo dokončiť maľovanie kostolíka. Prosím ženy a mužov o generálne upratovanie a prípravu Božieho domu na slúženie sv. omší. V sobotu od 9:00 hod. Prineste si vedrá a čistiace prostriedky. Pán Boh zaplať.

Upratovanie v kostole: na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Grófovú Katarínu a Ravasovú Ľudmilu. Ďakujem za službu.

 •  Vo štvrtok o 16:00 hod. vás pozývam na stretnutie s p. Mikloškom Jozefom, ktorý je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Stretnutie bude v zasadačke obecného úradu v Rybkách.
 • V utorok od rána sa začne maľovať náš kostolík v Rybkách. Prosím ženy a chlapov o pomoc pri prácach v kostole. Sv. omše budú od pondelka v zasadačke obecného úradu.
 • Poďakovanie za úrodu – na budúcu nedeľu sa pri sv. omši poďakujeme Pánu Bohu za hojné požehnanie úrody v tomto roku. Prosím o výzdobu kostola. Nezabudnite ani na ovocné šťavy. Pozývam všetkých farníkov na agape – obed do kultúrneho domu v Rohove o 11:30 hod.

Upratovanie v kostole: na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Rakúsovú Elenu a Ravasovú Marcelu. Ďakujem za službu.

 • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy pred sv. omšou.
  V piatok po sv. omši budeme mať pobožnosť k Srdcu Ježišovmu.
 • Mesiac október je mariánskym mesiacom. Vždy pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec a litánie k Panne Márii.
 • Po každej sv. omši sa budeme modliť modlitbu k sv. Michalovi Archanjelovi za sv. Cirkev a diabolské úklady proti nej.

Upratovanie v kostole :na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Šimandlovú Ľudmilu a Ravasovú Máriu. Ďakujem za službu.

 • Rybky – Bohuznáma rodina obetovala na kúrenie v kostole 200,- Eur. Pán Boh zaplať!

Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Rafajovú Máriu a Rybnikárovú Beátu. Ďakujem za službu.


Upratovanie kostola : na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Pavelkovú Danu a Pavelkovú Annu. Ďakujem za službu.

 • V sobotu budeme mať slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše ako v nedeľu.
 • Srdečné Pán Boh zaplať všetkým chlapom, ženám…za pripravenú slávnosť požehnania sochy P. Márie.
 •  Kandidáti na Prvé sv. prijímanie…

Upratovanie v kostole: na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Horváthovú Boženu a Machovú Blaženu. Ďakujem za službu.

 • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy pred sv. omšou.
 • V piatok po sv. omši budeme mať pobožnosť k Srdcu Ježišovmu.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať hody v Rybkách. Slávnostná hodová sv. omša bude o 11:00 hod. Po sv. omši bude výročná hodová ofera. Pripravte sa na hody viac duchovne, sv. spoveďou, modlitbou a prežívaním sv. omše.

Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie kostola pani Dermekovú Zlaticu a Ravasovú Vieru. Ďakujem za službu.

 • Na budúcu nedeľu pozývam všetkých farníkov na sv. omšu pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie o 10:00 hod. Po sv. omši bude požehnanie obnovenej kaplnky. Účasť na sv. omši prisľúbili aj kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti Rohov – vdp. Gabriel Tassári a vdp. Peter Krajčík. Po sv. omši bude posedenie pri kaplnke.
 • Prosím rodičov detí, ktoré budú absolvovať 3. triedu ZŚ, aby prišli po sv. omši za mnou, môžu aj v týždni. Misijné slovníčky…
 • Na budúcu nedeľu budeme mať v našej farnosti celodennú poklonu k Eucharistickému Kristovi. Sviatosť Oltárnu na poklonu vystavím o 9:00 hod. Ukončenie poklony bude poobede o 16:00 hod.

 


Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Iváckovú Helenu a Lipárovú Annu. Ďakujem za službu.

Sviatosť manželstva uzatvoria 25.8.2018 o 15:00 hod. v našom kostole snúbenci : Miroslav Skurák zo Senice a Katarína Škojcová z Rohova.


Upratovanie kostola : na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Blažekovú Kláru a Blažekovú Martinu. Ďakujem za službu.


Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Kvaltínovú Magdalénu a Blanárikovú Martu. Ďakujem za službu.

 • Vo štvrtok máme slávnosť sv. slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda. Sv. omše ako v nedeľu.
 • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy pred sv. omšou. Zvlášť pozývam mládež a školákov na sv. spoveď pred prázdninami.
 • V piatok po sv. omši bude pobožnosť k Srdcu Ježišovmu.

Upratovanie v kostole : na budúci týždeň prosím o upratovanie kostola pani Polákovú Máriu a Mikulovú Anežku.

 • Dnes je po sv. omši zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Pán Boh zaplať za milodary.
 • V tomto týždni v piatok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.

Upratovanie kostola: na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Šebestovú Klotildu a Blažekovú Gabrielu. Ďakujem za službu.

 • Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Kúrenie v kostole v Rybkách…

Upratovanie v kostole : na budúci týžden prosím o upratovanie v kostole pani Potúčkovú Janu a Škojcovú Lubu. Dakujem za službu.
Pán života a smrti si povolal do večnosti nášho farníka pána Jozefa Kadiča. Rekviem a následne pohrebné obrady budú v utorok o 15:00 hod. Odpočinutie večné daj mu Pane….


Upratovanie kostola: Na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole pani Chudjakovú Annu a Tokošovú Oľgu. Ďakujem za službu.

 • V tomto týždni máme slávnosť Božského Srdca Ježišovho.
 • Sv. omša v Rohove o 17:00 a v Rybkách o 18:00 hod.
 • Pri recitovani modlitby – Najmilší Ježišu… môžeme získať plnomocné odpustky.
 • Po sv. omši – odprosujúca pobožnosť.

Upratovanie kostola : na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole pani Ravasovú Ľudmilu a p. Ravasovú Katarínu. Ďakujem za službu.

 • V tomto týždni vo štvrtok máme prikázaný sviatok – slávnosť Božieho Tela a Krvi. Sv. omše – o 17:00 v Rohove a o 18:00 v Rybkách.
 • Procesiu Božieho Tela budeme mať v nedeľu po sv. omši. Prosím farníkov, aby pripravili Všetko na dôstojnú oslavu Eucharistického Krista.
 • Ďakujem rodičom a všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojnú oslavu Prvého sv. prijímania našich detí. Zvlášť za výzdobu kostola. Vďaka patrí rehoľným sestrám sv. Kríža z Cerovej –sr. Františke, sr. Školastike a sr. Erike. Vďaka za obetu.
 • Prvý piatok v mesiaci – spovedať budem vždy pred sv. omšou.

Upratovanie kostola : na budúcu sobotu pripravia kostol k slávnosti Prvého svätého prijímania rodičia detí. Ďakujem za službu.

 • Spovedať rodičov a krstných rodičov a starých rodičov prvoprijimajúcich detí budem v utorok pred sv. omšou. Predtým o 17:00 hodine budem mať stretnutie na fare s rodičmi detí.
 • Pozývam všetkých farníkov v nedeľu na slávnosť Prvého sv. Prijímania našich detí.
 • Nedeľou Ducha svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína obdobie cez rok v zelenej farbe. Modlíme sa Anjel Pána…

Upratovanie kostola : na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole pani Markovičovú Luciu a Dubcovú Ivetu. Ďakujem za službu.

 • Dnes po sv. omši je zbierka na naše katolícke masmédia – TV LUX a rádio LUMEN. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať po rokoch prvé sv. prijímanie v Rybkách. Rodičov a starých rodičov budem spovedať v pondelok a štvrtok pred sv. omšou. Všetci farníci ste pozvaní na túto milú slávnosť. Miesta je dosť.
 • V piatok o 16:00 hod. budem spovedať prvoprijimajúce deti a potom s rehoľnými sestrami bude nácvik na nedeľu.
 • Na budúcu nedeľu máme Slávnosť Ducha Svätého – Turíce. Po sv. omši bude svätodušná farská ofera. Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola : na budúci týždeň prosím o upratovanie v kostole p. Ravasovú Máriu a Krátku Máriu. Ďakujem za službu.

 • Na budúcu nedeľu budeme mať po sv. omši zbierku na katolícke masmédia – Rádio LUMEN a TV LUX. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Brigáda na farskej záhrade – upratovanie fary.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok NANEBOVSTÚPENIA PÁNA. Sv. omše v Rohove o 17:00 hod. a v Rybkách o 18:00 hod.

Upratovanie v kostole : na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole p. Šimadlovú Dášu a Jankovičovú Oľgu.

 • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy pred sv. omšou.
 • V piatok po sv. omši budeme mať pobožnosť k Srdcu Ježišovmu.
 • Pán Boh zaplať za milodary z Nedele Dobrého pastiera pre našich bohoslovcov.
 • V mesiaci máj budeme mať vždy pred sv. omšou májovú pobožnosť.

Upratovanie kostola –  na budúcu sobotu 28.4.2018 prosím o upratovanie v kostole pani Kadičovú Margitu a Ivánkovú Ľudmilu. Ďakujem za službu.


Upratovanie kostola – na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole pani Krúpovú Emíliu a Pálkovú Otíliu. Ďakujem za službu.

 • Budúca nedeľa sa volá aj Nedeľa Dobrého Pastiera. V túto nedeľu sa konajú osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania. V tento deň budeme mať po sv. omši zbierku pre našich seminaristov.

 


 • Na budúcu sobotu prosím o upratovanie v kostole pani Grófovú Katku a Ravasovú Ľudmilu. Ďakujem za službu

 • Upratovanie kostola : na budúcu sobotu 14. apríla 2018 prosím o upratovanie v kostole p. Rakúsovú Elenu a Ravasovú Marcelu. Ďakujem za službu.
 • V tomto týždni v piatok máme prvý piatok v mesiaci. Po sv. omši bude pobožnosť k Srdcu Ježišovmu.
 • Na budúcu nedeľu pozývam všetkých farníkov na púť k Jubilejnému Krížu. Sv. omša bude o 15:00 hod. Celebrovať ju bude dp. Štefan Smetana, novokňaz a rodák zo Skalice.

 • Na Veľký Piatok a Bielu sobotu je pri Božom hrobe zbierka na Jeruzalem a Udržiavanie Božieho hrobu. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Na Veľkonočnú nedeľu budeme mať po sv. omši výročnú Veľkonočnú oferu. Pán Boh zaplať za milodar.
 • Na nedeľu Zmŕtvychvstania Pána budem po sv. omši požehnávať pokrm. Môžete si priniesť na požehnanie.

Vdp. Rudolf Pavlík, farár