Farský úrad

 

Diecéza Bratislavská 

logo

Dekanát Senica
Správca Mgr. Rudolf Pavlík, farár
Adresa farského úradu Rohov č. 68, 906 04 Rohov
Telefón / Mobil 034 6511038  0911 856 344
E-mailfarnost@rohov.sk