Kontakty

Adresa:
Rohov 75, 906 04 Rohov
Telefón:

obecný úrad: 034 6511 024
starosta: 0919 041 098
e-mail: 
obecný úrad: rohov@rohov.sk
starosta: starosta@rohov.sk
IČO, DIČ:
IČO: 00611573
DIČ: 2021043882