O kostole

Kostol

Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Kostol slávnostne konsekroval v r. 1631 čanádsky biskup Imrich Lossy. Bol bol postavený v renesančnom slohu v r. 1619–1630, prestavby a úpravy prevedené v 18. storočí, renesančný múr okolo kostola postavený koncom 17. storočia. Kostol je jednoloďový, obdľžnikového pôdorysu s ukončením polkruhovej svätyne. Na jednoduchom oltári je masívny kríž. Presdunutá menza má prednú stranu zo staršieho oltára – drevorezba Poslednej večere je dielom Br. Kafku. Zo svätyne je vchod do sakristie, pri vchode je umiestnený mramorový epitaf grófa Jozefa Gvadányiho z roku 1909, ktorý je pochovaný v hrobke Gvadányich rodiny pod kostolom. Na oboch stranách záveru kostolnej lode sú jednoduché vkusné oltáre – Božského Srdca Ježišovho a Srdca Panny Márie, so sochami.

Organ v kostole

Organ v kostole v Rohove bol postavený v roku 1878 za farára Imricha Jedličku (+ v Rohove 22.11.1892 a pochovaný je pri kostole) a organistu Františka X. Wessely. Organ má krásny barokový charakter. Postavil ho organár Martin Šaško z Brezovej pod Bradlom ev.a.v., ktorý žil v rokoch 1807 – 1894. V roku 1965 v novembri pre zlý stav dal organ generálne opraviť vdp. František Bernadič. Organ opravil majster, profesor Pavol Baxa z Trenčína.