O kostole

Kostol

Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Kostol slávnostne konsekroval v r. 1631 čanádsky biskup Imrich Lossy. Bol bol postavený v renesančnom slohu v r. 1619–1630, prestavby a úpravy prevedené v 18. storočí, renesančný múr okolo kostola postavený koncom 17. storočia. Kostol je jednoloďový, obdľžnikového pôdorysu s ukončením polkruhovej svätyne. Na jednoduchom oltári je masívny kríž. Presdunutá menza má prednú stranu zo staršieho oltára – drevorezba Poslednej večere je dielom Br. Kafku. Zo svätyne je vchod do sakristie, pri vchode je umiestnený mramorový epitaf grófa Jozefa Gvadányiho z roku 1909, ktorý je pochovaný v hrobke Gvadányich rodiny pod kostolom. Na oboch stranách záveru kostolnej lode sú jednoduché vkusné oltáre – Božského Srdca Ježišovho a Srdca Panny Márie, so sochami.