Najnovšie informácie

Poďte s nami do divadla!

Obec Rohov v spolupráci s Jednotou dôchodcov Vás pozývajú na návštevu divadelného predstavenia: Skrotenie zlej ženy. Predstavenie sa uskutoční dňa...

Zasadnutie OZ

Dňa 21. júna 2019 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia....