Triedenie odpadu

 PAPIER

 • Do vriec alebo kontajnerov na papier patria Noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod.
 • Nepatria tam: Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby. Znečistený papier by znehodnotil celý obsah, ktorý by už nebolo možné ďalej recyklovať.
 • Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: noviny, zošity, krabice, obaly na vajcia, toaletný papier. Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát.

Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.


SKLO

 • Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy, tabuľové sklo (väčšie množstvo patrí na zberný dvor).
 • Nepatria tam: Keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.
 • Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, poháre a iné sklenené výrobky. Sklo sa môže recyklovať donekonečna.

POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich nazad do predajne.


PLASTY, NÁPOJOVÉ KARTÓNY

 • Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria: Neznečistené PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích alebo čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov, aviváže) a pod., nápojové kartóny z mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov
 • Nepatria tam:  Novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.
 • Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: nové PET fľaše, tepelné izolácie, kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy, výplne do zimných búnd, fólie, vrecia na odpad a pod.

Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200.


KOVY

 • Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria: Kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky.
 • Nepatria tam: Kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové obaly od farieb a riedidiel.
 • Z recyklovaných kovov sa vyrábajú: nové kovové výrobky, napríklad aj kľúče. Kovy sa dajú recyklovať donekonečna.

Ak je to možné, i kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac.