Udalosti

Za Jána Rybnikára

Date: 31. marca 2019

Time: 8:00 Rohov

Voľby prezidenta SR – 2.kolo

Date: 30. marca 2019

Time: 7:00 až 22:00 Rohováčik

Stretnutie prvoprijimajúcich detí na fare

Date: 29. marca 2019

Time: 15:30 Rohov

Krížová cesta za pokoj v rodinách, obci i v štáte

Date: 29. marca 2019

Time: 16:20 Rohov

Za Štefániu Horváthovú – po 30 dňoch

Date: 29. marca 2019

Time: 17:00 Rohov

Za Pavla Veisa – po 30 dňoch

Date: 26. marca 2019

Time: 17:00 Rohov

Za Jozefa Ivácka a rodičov Jozefa a Annu

Date: 24. marca 2019

Time: 10:30 Rohov

Stretnutie prvoprijimajúcich detí na fare

Date: 22. marca 2019

Time: 15:20 Rohov

Krížová cesta za deti a mládež vo farnosti

Date: 22. marca 2019

Time: 16:20 Rohov

Za zdravie a Božiu pomoc pre otca a sestru

Date: 22. marca 2019

Time: 17:00 Rohov