Úmysly sv. omší

DátumDeňHodinaÚmyselMiesto
16. aprílapondelok18:00✝Alenka Závodská (po 30 dňoch)Rybky
17.aprílautorok18:00✝rodičov Krúpových a syna SilvestraRohov
18. aprílastreda
19.aprílaštvrtok18:00Za pomoc Božiu v chorobe pri liečeníRybky
20. aprílapiatok17:00Stretnutie detí – katechéza, nácvik piesní a scénkyRohov
piatok18:00✝Anton Áč, rodičov a súrodencovRohov
21. aprílasobota
22. aprílanedeľa8:00✝rodina Bielesch a KriegRohov
nedeľa9:30✝rod. Chocholáčkových, dcéru Lýdiu, Štefániu a zaťa JozefaRybky
9. aprílapondelok18:00✝Cyril a Marta KalamenovíRybky
10. aprílautorok18:00✝Štefan Mach a rodinu Ondrejkovičovú a StoklasovúRohov
11.aprílastreda9:30Na úmysel ordinára - rekolekcieSenica
streda18:00Poďakovanie za zdravie a Božiu pomocRybky
12.aprílaštvrtok
13.aprílapiatok17:00Stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare + nácvik piesníRohov
18:00✝Jozef Ptáček a rodičovRohov
14.aprílasobota
15.aprílanedeľa8:00✝Stanislav RybnikárRohov
9:30✝Ján Mach (1 výročie)Rybky
nedeľa8:00Za nášho arcibuskupa Stanislava a pom. Biskupa JozefaRohov
9:30Za ✝ rodičov a brata s manželkouRybky
pondelok8:00Za farníkovRohov
9:00✝ rodičov Pavol a Agneša VajglanovíRybky
utorok15:00✝ Stanislav Smetana - pohrebná
Rybky
streda
štvrtok18:00✝ Genovéva Horňáková – 3. výr.Rybky
18:00✝ Ľudmila a Alexander Harnošoví a st. rodičia y oboch stránRybky
piatok17:00Za neustálu vernosť BohuRohov
18:00✝ Anton Blaha a rodičov z oboch stránRybky
sobota17:00Poď. P. Bohu za 70 rokov života a B. pomoc do ďalších rokovRybky
nedeľa8:00Za neustálu vernosť Bohu
Rohov
15:00Na úmysel celebranta - dp. Štefan SmetanaRybky