Úmysly sv. omší

DátumDeňHodinaÚmyselMiesto
10.12.2018pondelok17:00 Za ✝ otca Stanislava SmetanuRybky
11.12.2018utorok17:00 Za ✝Pavla Ivánka (3. výr. úmrtia)Rohov
12.12.20112streda
13.12.2018štvrtok17:00 ✝+ rodičov, súrodencov, synovcov a švagrinú

Rybky
14.12.2018piatok17:00 Za ✝ rodičov Šalíkových a starých rodičov Dermekových a ŠalíkovýchRohov
15 .12.2018sobota15:00 Vianočná sv. spoveď vo farnosti Rohov + Rybky
16.12.2018nedeľa9:00 ✝+ matku a starú matku Máriu (20 výr. úmrtia)
Rybky
10:30 ✝+ rodičov Markovičových a syna Timoteja
Rohov
14:00Vianočná spoveď Nový kostol do 16:00 – starý kostol do 17:30Senica