Územný plán obce

Obec Rohov požiadala  vo februári 2017 o dotáciu na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu. Momentálne platný územný plán bol schválený ešte v roku 2002 a je potrebné zapracovať do neho najmä nové územia určené na výstavbu. Obec nemá existujúci  plán v elektronickej podobe, ale je k dispozícii k nahliadnutiu v úradných hodinách na obecnom úrade.

Oznámenie o strategickom dokumente – zverejnené dňa 10.10.2017
Zmeny a doplnky ÚP – obrazová príloha – zverejnené dňa 10.10.2017