Zmluvy

Zmluvy za obdobie roku 2016 získate kliknutím na nasledujúci odkaz – zmluvy za rok 2016 vo formáte zip
Zmluvy uzavreté obcou

p.č.predmet zmluvyzverejnená dňa (RRRR.MM.DD)pdf
1Zmluva o spolupráci2016.07.20znenie
2Kúpna zmluva syráreň2016.09.10znenie
3Nájomná zmluva PZ Senica -Poleznenie
4Nájomná zmluva Delfinreal2016.02.12znenie
5Zmluva separovaný zber Envipack2016.10.06znenie
6Zmluva o dodávkach elektriny2016.05.05znenie
7Zmluva Slovak Telekom2016.03.25znenie
8Zmluva o auditorských službách2016.06.10znenie
9Zmluva o nájme - OŠK2017.02.11zneniei
10Zmluva o dotácii OŠK na rok 20172017.02.11znenie
11Zmluva o poistení majetku obce2017.03.01znenie
12Zmluva o systémovej podpore Topset2017.03.01znenie
13Kúpna zmluva Ján Rybnikár2017.03.08znenie
14Zmluva 3.pilier2017,03,26znenie
15Kúpna zmluva Rybnikár dodatok2017.04.19znenie
16Zmluva o dielo2017.07.14znenie
17Zmluva o poskytnutí dotácie2017.07.21znenie
18Zmluva o dodávke plynu2017.07.21znenie
19Zmluva o odbere použitého jedlého oleja2017.10.12znenie
20Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu2017.12.04Zmluva o dielo