Zmluvy staršie

p.č.predmet zmluvyzverejnená dňa (RRRR.MM.DD)pdf
1Zmluva o spolupráci2016.07.20znenie
2Kúpna zmluva syráreň2016.09.10znenie
3Nájomná zmluva PZ Senica -Poleznenie
4Nájomná zmluva Delfinreal2016.02.12znenie
5Zmluva separovaný zber Envipack2016.10.06znenie
6Zmluva o dodávkach elektriny2016.05.05znenie
7Zmluva Slovak Telekom2016.03.25znenie
8Zmluva o auditorských službách2016.06.10znenie
9Zmluva o nájme - OŠK2017.02.11zneniei
10Zmluva o dotácii OŠK na rok 20172017.02.11znenie
11Zmluva o poistení majetku obce2017.03.01znenie
12Zmluva o systémovej podpore Topset2017.03.01znenie
13Kúpna zmluva Ján Rybnikár2017.03.08znenie
14Zmluva 3.pilier2017,03,26znenie
15Kúpna zmluva Rybnikár dodatok2017.04.19znenie
16Zmluva o dielo2017.07.14znenie
18Zmluva o poskytnutí dotácie2017.07.21znenie
19Zmluva o dodávke plynu2017.07.21znenie
20Zmluva o odbere použitého jedlého oleja2017.10.12znenie
21Zmluva o dielo - rekonštrukcia kultúrneho domu2017.12.04znenie
23Zmluva o dotácii OŠK 20182018.04.19znenie
24Zmluva o dotácii JD 20182018.04.19znenie
25Zmluva o poskytovaní služieb2018.04.236znenie
26Zmluva o povereníé spracúvaním osobných údajov2018.06.06znenie
27Rámcová kúpna zmluva Bernard2018.06.18znenie
28Zmluva Topset2018.10.08znenie
29Zmluva Topset - dodatok ku zmluve2018.10.08znenie
30Zmluva technické služby - dodatok2018.10.08znenie
31Nájomná zmluva s PZ Senica - Pole2018.10.16znenie
32Zmluva o kontrolnej činnosti2018.10.16znenie
33Zmluva o nájme - T. Lipár2018.11.13znenie
34Zmluva o nájme - A. Job2018.11.13znenie
35Zmluva o nájme - A. Kotvan2018.11.13znenie
36Kúpna zmluva - A. Kotvan2018.11.13znenie
37Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka2018.11.28znenie
38Zmluva Slovak Telekom2018.12.29znenie
39Dodatok zmluvy o poskytovaní auditorských služieb2019.01.09

Download (PDF, Unknown)


Zmluvy za obdobie roku 2016 získate kliknutím na nasledujúci odkaz – zmluvy za rok 2016 vo formáte zip