Verejné obstarávanie

č.PopisZverejnenéZnenie
1Rekonštrukcia strechy MŠ Rohov2017,07,14znenie
2Rekonštrukcia kultúrneho domu2017.12.04VO_rekonštrukcia_KD_2017