Zvoz odpadu

Obec Rohov využíva množstvový zber komunálneho odpadu. Obyvatelia majú na výber z 3 veľkostí zberných nádob: 80l, 140l, a 240l a môžu si zvoliť vývoz každé dva týždne alebo raz za mesiac. Odvoz nebezpečného odpadu sa uskutočňuje 2x za rok je je vždy vopred oznámený obecným rozhlasom.

Občania, ktorí nemajú v obci trvalé bydlisko, môžu namiesto zbernej nádoby používať špeciálne označené vrecia, ktoré si musia zakúpiť na obecnom úrade. Podrobnejšie informácie nájdete v platnom VZN.

Ceny za vývoz komunálneho dopadu sa na rok 2018 nezmenili a môžete si ich spolu s podrobnejšími informáciami nájsť v aktuálne platnom VZN .

kalendár vývozu separovaného aj komunálneho odpadu na rok 2018