Zvoz odpadu

  • Obec Rohov využíva množstvový zber komunálneho odpadu. Obyvatelia majú na výber z 3 veľkostí zberných nádob: 80l, 140l, a 240l a môžu si zvoliť vývoz každé dva týždne alebo raz za mesiac. Zmeniť frekvenciu  vývozu alebo veľkosť zbernej nádoby je možné raz za štvrťrok a to aj pomocou formulára .
  • Odvoz nebezpečného odpadu sa uskutočňuje 2x za rok je je vždy vopred oznámený obecným rozhlasom.
  • Občania, ktorí nemajú v obci trvalé bydlisko, môžu namiesto zbernej nádoby používať špeciálne označené vrecia, ktoré si musia zakúpiť na obecnom úrade. Podrobnejšie informácie nájdete v platnom VZN.
  • Ceny za vývoz komunálneho dopadu sa na rok 2018 nezmenili a môžete si ich spolu s podrobnejšími informáciami nájsť v aktuálne platnom VZN .

Download (PDF, Unknown)

Rozpis vývozu komunálneho odpadu pre jednotlivé nehnuteľnosti:

číslo domupopolnica (litre)vývoz
1240dvojtýždňový
2140mesačný
3140dvojtýždňový
4140dvojtýždňový
5240dvojtýždňový
6140dvojtýždňový
8140dvojtýždňový
9140mesačný
10140mesačný
12240dvojtýždňový
13140dvojtýždňový
14140,140mesačný
16140mesačný
17140mesačný
18140dvojtýždňový
19140dvojtýždňový
20140dvojtýždňový
21140dvojtýždňový
22140mesačný
23240mesačný
24240mesačný
25140,140dvojtýždňový
26vreciapodľa potreby
26140dvojtýždňový
28240dvojtýždňový
29240dvojtýždňový
30240mesačný
31140mesačný
31140dvojtýždňový
32140mesačný
33240dvojtýždňový
34140mesačný
35240mesačný
36140mesačný
37140mesačný
3980mesačný
40140mesačný
41240mesačný
42140mesačný
4380dvojtýždňový
44140mesačný
45140mesačný
464x140dvojtýždňový
48140,240mesačný
49140,140mesačný
50140mesačný
51140dvojtýždňový
52140dvojtýždňový
53140mesačný
54140mesačný
55140dvojtýždňový
56240mesačný
57140dvojtýždňový
58140dvojtýždňový
59140dvojtýždňový
60140,240mesačný
61140,240dvojtýždňový
62140mesačný
63140dvojtýždňový
64vreciapodľa potreby
65140mesačný
66140mesačný
67140mesačný
68vreciapodľa potreby
6980dvojtýždňový
70140dvojtýždňový
71140dvojtýždňový
72140mesačný
73140mesačný
74140dvojtýždňový
75140,1401xmesačný, 1xdvojtýždňový
76140mesačný
77140mesačný
79140dvojtýždňový
80140mesačný
81140mesačný
82140dvojtýždňový
83140mesačný
84240dvojtýždňový
85vreciapodľa potreby
86240dvojtýždňový
87140dvojtýždňový
88240mesačný
89vreciapodľa potreby
90140dvojtýždňový
91140,140dvojtýždňový
92140mesačný
93140dvojtýždňový
94140dvojtýždňový
95240mesačný
96140mesačný
97vreciapodľa potreby
9880mesačný
99140dvojtýždňový
100
101140dvojtýždňový
104vrecia
106240dvojtýždňový
108140dvojtýždňový
111140dvojtýždňový
112140mesačný