Zvoz odpadu

Obec Rohov využíva množstvový zber komunálneho odpadu. Obyvatelia majú na výber z 3 veľkostí zberných nádob: 80l, 140l, a 240l a môžu si zvoliť vývoz každé dva týždne alebo raz za mesiac. Odvoz nebezpečného odpadu sa uskutočňuje 2x za rok je je vždy vopred oznámený obecným rozhlasom.

Ceny za vývoz komunálneho dopadu sa na rok 2017 nezmenili a môžete si ich spolu s podrobnejšími informáciami nájsť v aktuálne platnom VZN .

Zvoz komunálneho odpadu na rok 2017