Zvoz odpadu

  • Obec Rohov využíva množstvový zber komunálneho odpadu. Obyvatelia majú na výber z 3 veľkostí zberných nádob: 80l, 140l, a 240l a môžu si zvoliť vývoz každé dva týždne alebo raz za mesiac. Zmeniť frekvenciu  vývozu alebo veľkosť zbernej nádoby je možné raz za štvrťrok (maximálne 2x  počas roku) a to aj pomocou formulára .
  • Odvoz nebezpečného odpadu sa uskutočňuje 2x za rok je vždy vopred oznámený obecným rozhlasom.
  • Drobný stavebný odpad a objemový odpad je možné odviezť buď na zberný dvor v Senici, alebo priamo na skládku do Jablonice alebo ho po dohode s pracovníkom obce odovzdať do veľkoobjemového kontajnera v obci. Ceny za tento odpad nájdete v platnom VZN.
  • Občania, ktorí nemajú v obci trvalé bydlisko, môžu namiesto zbernej nádoby používať špeciálne označené vrecia, ktoré si musia zakúpiť na obecnom úrade. Podrobnejšie informácie nájdete v platnom VZN.
  • Cena za vývoz komunálneho dopadu sa na rok 2020 zvýši a môžete ju spolu s podrobnejšími informáciami nájsť v aktuálne platnom

Download (PDF, Unknown)

Rozpis vývozu komunálneho odpadu pre jednotlivé nehnuteľnosti na rok 2020:

číslo domupopolnica (litre)vývoz
1240dvojtýždňový
2140mesačný
3140dvojtýždňový
480mesačný
5240dvojtýždňový
6140dvojtýždňový
8140mesačný
980mesačný
10140mesačný
12240dvojtýždňový
13140mesačný
14140mesačný
14140mesačný
16140mesačný
1780mesačný
18140mesačný
19140dvojtýždňový
20140dvojtýždňový
21140dvojtýždňový
22140mesačný
2380mesačný
24240mesačný
25140dvojtýždňový
26 (COOP)140dvojtýždňový
27 (DSS)6 x 1100týždňový
28240dvojtýždňový
29140dvojtýždňový
30240mesačný
31240mesačný
31140mesačný
32140mesačný
33240dvojtýždňový
3480mesačný
35240dvojtýždňový
36140mesačný
37140mesačný
3980mesačný
40140mesačný
41240mesačný
4280mesačný
4380dvojtýždňový
44140mesačný
45140mesačný
46(MŠ)140mesačný
46 (MŠ)2x140 (popol počas vykurovania)dvojtýždňový
48140mesačný
49140dvojtýždňový
49140dvojtýždňový
50vrecia
51140mesačný
52140mesačný
53140mesačný
54140mesačný
55140mesačný
56240mesačný
57140dvojtýždňový
58140mesačný
59140dvojtýždňový
60240dvojtýždňový
61140dvojtýždňový
62140mesačný
63140mesačný
64vreciapodľa potreby
65140mesačný
66140mesačný
67140mesačný
68(fara)vreciapodľa potreby
6980mesačný
70140dvojtýždňový
71140mesačný
7280mesačný
73140mesačný
74140dvojtýždňový
75 (Pošta)140mesačný
75 (čalúnnik)240dvojtýždňový
75 (OÚ)140mesačný
76140mesačný
77140mesačný
79140mesačný
80140mesačný
81140mesačný
82140dvojtýždňový
83140mesačný
84140dvojtýždňový
85vreciapodľa potreby
86140dvojtýždňový
87140dvojtýždňový
88240mesačný
89vreciapodľa potreby
90140dvojtýždňový
91140dvojtýždňový
92140mesačný
93140dvojtýždňový
94140dvojtýždňový
95140dvojtýždňový
96240dvojtýždňový
97vreciapodľa potreby
9880mesačný
99140dvojtýždňový
100240mesačný
101140dvojtýždňový
104vrecia
106240mesačný
108140mesačný
109140mesačný
110140mesačný
111140dvojtýždňový
112140mesačný
cintorín140dvojtýždňový