Rozpis odvozu komunálneho a triedeného odpadu

TS mesta Senica odobrili plán odvozu komunálneho odpadu na rok 2017. Ceny za vývoz sa nemenili a môžete si ich nájsť v platnom VZN.

Zvod komunálneho odpadu na rok 2017