Denný Archív: 2 mája, 2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

sa uskutoční dňa 3.5.2017 v kultúrnom dome o 018:00 hod. Program Otvorenie Voľba komisií Kontrola uznesení Úprava rozpočtu obce Schvaľovanie...