Na úradnej tabuli bol zverejnený nový oznam

Na úradnej tabuli bol zverejnený nový oznam.