Návrh záverečného účtu obce Rohov za rok 2016

Na úradnej tabuli bol zverejnený nový dokument – návrh záverečného účtu obce Rohov za rok 2016