Prevádzkový poriadok verejného športového areálu a detského ihriska

V sekcii Dokumenty obce bol zverejnený nový dokument – prevádzkový poriadok verejného športového areálu a detského ihriska