Nový oznam na úradnej tabuli

Na úradnej tabuli je nový oznam – návrh VZN