Zasadnutie OZ

V stredu 27. septembra 2017 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ.