Zverejnený návrh rozpočtu na rok 2018

V časti rozpočet je zverejnený návrh rozpočtu na rok 2018!