Zmena vývozu komunálneho odpadu!

Vývoz komunálneho odpadu sa presúva z pondelka 1. januára 2018 na sobotu 30. decembra 2017 od 6:00 hod! Najbližší zber separovaného odpadu sa uskutoční 10. januára 2018