Novinky a upozornenia cez SMS

O dianí v obci môžete byť informovaní aj pomocou bezplatných SMS správ. V prípade záujmu pošlite e-mail na adresu:

starosta@rohov.sk s nasledujúcimi údajmi: meno, priezvisko, číslo domu a telefónne číslo.