Mesačný Archív: marec 2018

Využívanie zberného dvora

Obec Rohov poskytuje pri kultúrnom dome pre svojich občanov tri veľkoobjemové kontajnery: kontajner pre drobný stavebný odpad  – drobný stavebný...