Využívanie zberného dvora

Obec Rohov poskytuje pri kultúrnom dome pre svojich občanov tri veľkoobjemové kontajnery:

  • kontajner pre drobný stavebný odpad  – drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach (domy, chaty, prístavby, ploty, chodníky, múriky atď.) Musí to byť nehorľavý odpad, ktorý nepodlieha žiadnemu významnému rozpadu ani rozkladu prípadne inej významnej zmene, ktorá by mohla mať akýkoľvek nežiaduci účinok na životné prostredie alebo na zdravie ľudí. Patrí sem: betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, škridla,
  • kontajner pre železný šrot – patrí do neho železný šrot väčších rozmerov, ktorý nie je možné uložiť do vreca na separovaný kovový odpad,
  • kontajner pre veľkoobjemový odpad – je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Patrí k nemu: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Odovzdanie povoleného typu odpadu je potrebné ohlásiť a dohodnúť na OÚ. Poverený a zaškolený pracovník obce v dohodnutom čase odomkne bránu, skontroluje či odpad spĺňa podmienky a umožní jeho uloženie.

Do kontajnerov je zakázané ukladať:

  • zmesový komunálny odpad (každý má vlastnú zbernú nádobu),
  • organický odpad (ukladá sa do kompostu),
  • nebezpečný odpad (odovzdáva sa 2x ročne do špeciálneho kontajnera)

Neukladajte žiadny odpad pred uzavretú bránu ani ho cez ňu neprehadzujte.