Modernizácia verejného osvetlenia

Dňa 12. apríla bola dokončená posledná fáza modernizácie verejného osvetlenia v obci Rohov. Nainštalovaných bolo 31 moderných LED svietidiel. 

Prínosy sú:

  1. menšia spotreba elektrickej energie
  2. podstatne väčšia svietivosť
  3. verejné osvetlenie je zabezpečené po celú noc