Nová verejná vyhláška

Na stránke bola v časti Verejné vyhlášky zverejnená nová verejná vyhláška.