Zmeny v prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska

Na svojom zasadnutí schválilo OZ nasledovné zmeny v prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska:

  • Športy, ktoré spôsobujú zvýšený hluk buď v dôsledku nárazov hracieho náradia alebo loptičky prípadne puku na mantinel (najmä hokejbal a floorball) je možné na multifunkčnom ihrisku v prevádzkovej dobe vykonávať v pracovných dňoch a v sobotu maximálne do 19:00 hod. a v nedeľu od 15:00 hod. do 17:00 hod.
  • Pri využívaní multifunkčného ihriska majú vždy prednosť obyvatelia s trvalým pobytom v obci Rohov a ich rodinní príslušníci. V prípade, že ihrisko využívajú hráči, ktorí trvalý pobyt v obci nemajú, sú povinní po ukončení najbližšej celej hodiny ihrisko prenechať domácim hráčom.
  • Športové náradie (rakety, loptičky, stojany) sa zapožičiavajú len občanom s trvalým pobytom v obci Rohov. Za zapožičanie jednej tenisovej loptičky sa stanovuje vratná záloha vo výške 2€. Ak hráč loptičku nevráti, záloha sa mu spätne nevyplatí.