Všetko najlepšie k 100 – tým narodeninám!

V nedeľu 6. mája 2018 oslávila pani Berta MACHOVÁ jubilejné 100. výročie svojho narodenia. Je prvým obyvateľom našej obce, ktorý sa dožil takéhoto krásneho veku. V obci sa narodila, vyrastala v nej a momentálne je aj jej najstaršou obyvateľkou. Hoci pohyb jej už trošku robí problémy, pamäť jej slúži výborne a môžete sa jej kľudne spýtať aj na udalosti spred 80 rokov. Chvíľku popremýšľa a vzápätí vám dá odpoveď.

Recept na dlhovekosť, ktorý sme si od nej pýtali, žiaľ nemá. Podľa jej vnučky však vždy žila striedmo a tvrdo pracovala. Želáme jej ešte veľa síl, čistú myseľ a hlavne pevné zdravie!