Mesačný Archív: jún 2018

Zasadnutie OZ 28. júna 2018

Dňa 28. júna 2018 o 19:00 hod. sa v kaviarni Rhováčik uskutoční zasadnutie OZ. Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Schválenie...

Ochrana pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)...

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 26. júna 2018 nás navždy opustila naša spoluobčianka Berta Machová vo veku 100 rokov. Posledná rozlúčka...

Deň detí v Rohove

Pozývame všetky deti  pri príležitosti ich sviatku na športovo – súťažné podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 9. júna 2017 od...

Slávnosť Božieho tela

Veriaci Katolíckej cirkvi v našej obci v nedeľu 3. júna slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy aj pod...

Prvé sväté prijímanie

Vo Farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v našej obci sa v nedeľu 27. mája uskutočnilo prvé sväté prijímanie. Pri prvom svätom...