Denný Archív: 10 júna, 2018

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 26. júna 2018 nás navždy opustila naša spoluobčianka Berta Machová vo veku 100 rokov. Posledná rozlúčka...