Nové informácie na úradnej tabuli

Na úradnej tabuli bol zverejnený nový dokument – správa audítora za rok 2017.