Slávnosť Božieho tela

Veriaci Katolíckej cirkvi v našej obci v nedeľu 3. júna slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známy aj pod názvom Božie telo (latinsky Corpus Christi). Je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.

Tradícia procesií sprevádza sviatok Božieho tela v našej obci odpradávna. Tajomstvo Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno, veriaci v procesii na čele s duchovným symbolicky oznamujú svetu nosením monštrancie s kúskom premeneného chleba  obcou. Postupne sa zastavujú pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsypávajú lupene kvetov na cestu, veriaci zhromaždení v procesii spievajú nábožné piesne.