Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 26. júna 2018 nás navždy opustila naša spoluobčianka Berta Machová vo veku 100 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční vo štvrtok 28. júna 2018 o 15:00 hod. v kostole a po svätej omši na miestnom cintoríne v Rohove. Česť jej pamiatke!