Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce

Na úradnej tabuli bol zverejnený návrh Záverečného účtu obce za rok 2017.