Zmena spôsobu zberu plastov

Technické služby mesta Senica (TS) v priebehu  augusta a septembra 2018 zmenia spôsob zberu plastov. V čom spočíva zmena?

[responsivevoice voice=”Slovak Female” buttontext=”Vypočujte si oznam” ]
  • Doteraz využívaný systém zberu plastov, končiaci v auguste/septembri – obyvatelia mali k dispozícii hrubé žlté vrecia, určené na opakované použitie. Pri zvoze plastov sa z nich odpad vysypal a prázdne vrecia sa vrátili na ich opakované použitie. V prípade, že mal niekto vriec málo, mohol si ich vyzdvihnúť bezplatne na obecnom úrade.
  • Nový systém zberu plastov, platný od augusta/septembra 2018 – vrecia pre opakované použitie budú nahradené žltými jednorázovými vrecami. Každá domácnosť dostane od obecného úradu sadu jednorazových vriec. Ich počet bude závisieť od počtu členov domácnosti. V deň zberu sa vrecia obvyklým spôsobom vyložia pred domy, odkiaľ budú zozbierané. Späť sa však už nevrátia (sú len na jedno použitie). Pri nasledujúcom zbere je preto potrebné použiť vrece (vrecia) nové. Žlté vrecia na opakované použitie, ktoré majú obyvatelia teraz, môžu v auguste/septembri použiť, ale už im nebudú vrátené späť. V prípade, že bude mať domácnosť jednorazových vriec málo, môže si ich prísť vyzdvihnúť tak ako doteraz na OÚ.

[/responsivevoice]