Denný Archív: 14 augusta, 2018

Odvoz textilu

Podľa posledných informácíí od spoločnosti zabezpečujúcej odvoz textilu zo zbernej nádoby pri pošte, bude nádoba vyprázdnená 16. augusta 2018