22. augusta – zber plastov po novom!

22. augusta 2018 prebehne v našej obci posledný raz zber plastov do žltých vriec na viacnásobné použitie. Vrecia už nebudú vrátené naspäť a nasledujúci mesiac (september) už  sa budú plasty odovzdávať v jednorazových (tiež žltých) vreciach. Obec dostala od TS Senica do konca roku 2018 celkovo 830 vriec.  Tie boli rozdelené pre jednotlivé domácnosti podľa počtu ich členov (t.j. domácnosť s väčším počtom členov získa aj väčší počet vriec). Každá domácnosť si môže jednorazové vrecia od pondelka 27. augusta 2018 prísť bezplatne vyzdvihnúť na obecný úrad (proti podpisu).

[responsivevoice voice=”Slovak Female” buttontext=”Vypočujte si oznam”]


22 augusta 2018 prebehne v našej obci posledný raz zber plastov do žltých vriec na viacnásobné použitie. Vrecia už nebudú vrátené naspäť a nasledujúci mesiac (september) už  sa budú plasty odovzdávať v jednorazových tiež žltých vreciach. Obec dostala od Technických služieb Senica do konca roku 2018 celkovo 830 vriec.  Tie boli rozdelené pre jednotlivé domácnosti podľa počtu ich členov (domácnosť s väčším počtom členov získa aj väčší počet vriec) Každá domácnosť si môže jednorazové vrecia od pondelka 27 augusta 2018 prísť bezplatne vyzdvihnúť na obecný úrad (proti podpisu).
[/responsivevoice]